W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w latach 2022/2023  pn.:  Świadczenie usług gastronomicznych w Przedszkolu Samorządowym w  Pucku ogłoszone przez Zamawiającego: Przedszkole Samorządowe w Pucku prowadzone jest na platformie zakupowej Gminy Miasta Puck pod linkiem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/634778

Treść ogłoszenia: http://bip.miastopuck.pl/dokumenty/5567