My tez zostaliśmy pełnoprawnymi PRZEDSZKOLAKAMI - grupa III

Najstarsi przedszkolacy przygotowali na pasowanie wiersze i piosenki. Każde dziecko złożyło ślubowanie "Będę dzielnym i wesołym przedszkolakiem - PRZYRZEKAM "